اخبار و رویداد ها
**رونمایی از كتب پروژ ه ها**
تاریخ خبر :
1395/12/09
 
جشن رونمایی از كتاب پروژه های شركت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**تقدیر نامه**
تاریخ خبر :
1395/11/23
 
اخذ لوح سپاس به مناسبت اهدا كتاب به دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

منبع خبر:
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/08/10
 
دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1395/08/08
 
بازدید از پروژه میكامال مهر 95

منبع خبر:
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/07/28
 
برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی كشور

منبع خبر:
** اخذ تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1395/06/29
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ تقدیر نامه از شركت یونیلیور گردید.منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/06/08
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه "خدمات مهندسی و نطارت كارگاهی شهرك های صنعتی مازندران " گردید.

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/06/01
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی شهر تهران گردید.

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/05/06
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ (( مطالعه مرحله دوم طرح بهسازی لرزه ای و غیر لرزه ای پل های گستر ه شهری تهران ))گردید.

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/02/08
 
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ ((طراحی مرحله اول و دوم ایستگاه های تقویت فشار گاز خنج، جهرم، خاوران، صفا شهر، ارسنجان ))گردید.منبع خبر:


    صفحه 1 از 5 ( 45 ركورد)