اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1398/01/25
 
ابلاغ قرارداد " مطالعات اصلاح هندسی پل جهان آرا خرمشهر" به شرکت طرح نواندیشان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1398/01/24
 
ابلاغ قرارداد"نظارت بر عملیات اجرایی احداث ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه های محور اتصال سبزوار به شبكه راه آهن كشور "

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/12/13
 
بازدید هیات مدیره محترم شرکت طرح نواندیشان از عملیات طرح توسعه بندر شهید رجایی

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/12/08
 
بازدید آقاى دكتر مظفری ریاست سازمان منطقه ازاد كیش و هیات همراه از پروژه میكامال

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/12/01
 
ابلاغ قرارداد پروژه "خدمات نظارت كارگاهی و عالیه احداث مراكز بهره برداری خط لوله گاز ایلام،حسینیه و زاهدان"

منبع خبر:
**تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1397/11/14
 
دریافت تقدیرنامه از شرکت پلی استر بنیس آذر ارونق

منبع خبر:
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/11/10
 
بازدید مجری محترم طرح خط انتقال نفت خام گوره-جاسک و کارشناسان طرح نواندیشان از محل پروژه

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/11/09
 
ابلاغ قرارداد پروژه "نظارت بر عملیات اجرایی بهسازی راه اصلی قطعه اول محور تکاب-دندی"

منبع خبر:
**افتتاح و بهره برداری**
تاریخ خبر :
1397/11/08
 
افتتاح و بهره برداری از پروژه پل شهدای صنعت نفت در استان لرستان

منبع خبر:
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/10/29
 
ابلاغ قرارداد "انجام خدمات نظارت پروژه اجرای دیوار حفاظت ساحلی و استحصال پشت آن در بندر شهید بهشتی چابهار "

منبع خبر:


    صفحه 1 از 11 ( 104 ركورد)