جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1402/12/28
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه خدمات مهندسی مشاور در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر