جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1402/12/08
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه نظارت بر ادامه تعریض محور وركلا - گهر باران به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر