جزئيات خبر

  **تقدیرنامه**    1403/02/04
 
اخذ تقدیرنامه از شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویر احمد برای پروژه مطالعات ایمنی سد سرپری
نسخه قابل چاپ خبر