جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/12/19
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات توجیه فنی - اقتصادی طرح توسعه فرودگاه رشت" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر