راه و راه آهن

ليست پروژها
  نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
توضيحات پروژه:
  انجام خدمات مشاور سرمایه پذیر در قطعه 6 آزادراه ارومیه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
توضيحات پروژه:
  نظارت کارگاهی و عالیه بر اجرای قطعه 6 آزادره ارومیه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
توضيحات پروژه:
  مطالعات طراحی پایه و توجیه نهایی و پدافند غیر عامل محور راه آهن لار- زاد محمود
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات تکمیلی احداث ساختمان‌ها و محوطه‌سازی ایستگاه‌های محور راه آهن میانه-تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
توضيحات پروژه:
  مطالعات توجیه اولیه طرح‌ راه‌آهن اینچه برون- شاهرود- طبس
نام كارفرمای پروژه: وزارت راه و شهرسازی
توضيحات پروژه:
  مطالعات اتصال مجتمع فولاد کویر از طریق مسیر ریلی به شبکه سراسری راه آهن
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد سپید فراب کویر
توضيحات پروژه:
  نظارت بر عملیات اجرایی احداث ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه های محور اتصال سبزوار به شبكه راه آهن كشور
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه ها
توضيحات پروژه:
  مطالعات بهسازی نوع سه محور تكاب - تخت سلیمان-دندی-زنجان
نام كارفرمای پروژه: مطالعات بهسازی نوع سه محور تكاب - تخت سلیمان-دندی-زنجان
توضيحات پروژه:
بهسازی نوع سوم این مسیر به منظور تبدیل نمودن راه فرعی موجود به راه اصلی دو خطه درنظر گرفته شده که در این راستا شیبهای طولی ، قوسهای افقی وقائم ، ابنیه فنی وهمچنین عرض سواره رو وشانه های آسفالتی جاده موجود می بایست به مشخصات راه اصلی تبدیل گردند . بدین ترتیب محور موجود تعریض گردیده ودربخشهایی نیاز به احداث مسیرهای جدید به صورت واریانت جداگانه می باشد.
  نظارت بر اجرای تونل های قطعه 3 آزاد راه ارومیه- تبریز
نام كارفرمای پروژه: شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور-معاونت ساخت و توسعه آزادراه ها
توضيحات پروژه:
قطعه سوم آزاد راه ارومیه –تبریز به طول 17 کیلومتر درمحدوده جزیره اسلامی واقع شده است و مسیر موجود جزیره را به میزان 10 کیلومتر کاهش می دهد. این مسیر دارای 1 دستگاه تونل دو قلو به طول کلی 4470 متر و دو تقاطع غیر همسطح در ابتدا و انتهای مسیر می باشد .این پروژه در مرحله اجرا توسط شرکت عمران و تولیدی نیرو است که عملیات احداث از نیمه دوم سال 95 آغاز شده است.

    صفحه 1 از 7 ( 68 ركورد )