گواهینامه های طرح نواندیشان

طرح نواندیشان از معدود شرکت های مهندسی مشاور در ایران می باشد که در 16 رشته از مراجع ذی صلاح تعیین صلاحیت شده است که حکایت از ظرفیت فوق العاده شرکت در انجام خدمات متنوع مهندسی-مدیریتی دارد.

گواهينامه‌‌هاي رتبه بندي و‌‌‌تعيين صلاحيت

 

سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور 

گواهينامه صلاحيت مشاور

 

گواهينامه صلاحيت مشاور

 

 

ايزو9001

 

گواهينامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي

دررشته هاي آب و خاك و امور زيربنائي

گواهينامه صلاحيت پدافند غير عامل

 

 

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

 گواهينامه

پايه 2 مديريت

 

گواهينامه تشخيص صلاحيت و رتبه بندي

در رشته هاي تخصصي محيط زيست و توسعه پايدار 

 

گواهينامه عضويت حقوقي

انجمن ژئو تكنيك ايران

گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات مشاور پدافند غیرعامل

گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات مشاور پدافند غیرعامل 

گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات مشاور پدافند غیرعامل

مجوز فعالیت اقتصادی 

سازمان منطقه آزاد کیش   

 

 

 

 

 گواهينامه هاي عضويت در مجامع صنفي و مهندسي 


گواهينامه  عضويت

در جامعه مهندسان مشاور ايران

كانون مشاوران اعتباري

و سرمايه گذاري بانكي  

 

گواهينامه

انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران

 

 انجمن مهندسي دريايي ايران

 

انجمن صنفي مشاوران مديريت

 

اتحاديه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و صنايع انرژي

ايران

 

 

 گواهينامه عضويت

در انجمن ژئوتكنيك ايران

 

گواهينامه عضويت

در انجمن شركتهاي مهندسي و پيمانكاري نفت،گاز و پتروشيمي 

گواهينامه عضويت

در انجمن روسازي ايران 

 

گواهينامه عضويت

 انجمن صادر كنندگان  خدمات مهندسي

 

 

 

   گواهینامه حضور در دومین دوره ارزیابی جهانی سازمان دانشی برتر

گواهي انجمن اطلاع رساني مشاغل ايران
 

 

گواهينامه عضويت

انجمن مهندسي سازه ايران

گواهينامه عضويت

انجمن مهندسي سازه ايران 

مجوز فعاليت 

 

گواهينامه

انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي ايران 

گواهينامه

انجمن صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي ايران 

گواهینامه عضوت

اتاق بازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی تهران