شرکت های همکار

ردیفلوگوشرکت همکار خارجیکشورموضوع همکاری
1Roland Bergerانگلستانپروژه بازنگری ساختار سازمانی شرکت صدرا
2YORK Universityکاناداپروژه انجام مطالعات مدیریت بحران بندر امام خمینی
3Royal Haskoningانگلستانمشارکت در طرح ساماندهی بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر
4H R Wallingfordانگلستانانجام بخشی از مطالعات مهندسی طرح ساماندهی بندر صادرات مواد نفتی ماهشهر
5Halcrowانگلستانخدمات مهندسی طرح توسعه بندر شهید رجایی- نظارت بر آزاد راه تهران- شمال
6HPCآلمانمشارکت در انجام مطالعات طرح جامع بنادر بازرگانی کشور - فاز اول و دوم
7Sofregazفرانسهطرح جامع توسعه منطقه تمبک (Tombak MDP ) واقع در غرب عسلویه
8COWIدانمارکمطالعات پل میانگذر آزادراه شهید کلانتری بر روی دریاچه ارومیه - مطالعات مقاوم سازی پلهای شش‌گانه نسل اول شهر تهران -ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده ای ایران
9Strarchاسترالیاطراحی آشیانه هواپیمای بوئینگ 747 و ساختمان انکس فرودگاه امام خمینی
10SNC – Lavalinکاناداارزیابی زیست محیطی منطقه ویژه انرژی پارس
11 CCEاماراتمشارکت با شرکت CCE برای پروژه های EPC در منطقه خاورمیانه
12 STEایران  تامین ، مشاوره و مهندسی تامین کالا در پروژه های صنعتی صنایع مادر
13 NACOهلند خدمات مشاوره طرح توسعه فرودگاه بین المللی امام خمینی 
14 MOCEANهلندخدمات مشاور خط لوله نفت خام گوره-جاسک و تاسیسات نفتی بندر جاسک