اخبار و رویداد ها
**آغاز عملیات**
تاریخ خبر :
1398/07/21
آغاز به کار عملیات اجرایی پروژه راه غیزانیه به هفتکل ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1398/07/17
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه"نظارت بر عملیات اجرایی محور سه راهی غیزانیه - قبرسید - نمره یک " ادامه
 
**جلسه**
تاریخ خبر :
1398/07/17
جلسه با آقای مهندس رضوانی مدیریت محترم منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد و آقای مهندس عبداللهی معاونت محترم فنی و مهندسی بندر امیرآباد ادامه