اخبار و رویداد ها
**انتخاب کارگاه شهید رجایی بعنوان طرح نمونه صنعتی**
تاریخ خبر :
1398/04/26
انتخاب کارگاه طرح توسعه شهید رجایی بعنوان طرح نمونه صنعتی استان هرمزگان در سال 1397 ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1398/04/26
بازدید مدیرعامل محترم سازمان بنادر و و دریانوردی، جناب آقای مهندس راستاد از "دایک حفاظتی جنوب شرقی بندر شهید بهشتی چابهار و استحصال پشت آن" ادامه
 
**صدور خدمات فنی و مهندسی**
تاریخ خبر :
1398/04/05
مذاکره با شرکت IST سوریه جهت توسعه نیروگاه های خورشیدی در جمهوری سوریه ادامه