اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1402/06/27
ابلاغ قرارداد "طراحی سیویل خشكی پروژه بانكرینگ مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/06/26
ابلاغ موفقیت در مناقصه " مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی فاز 1 و 2 پروژه مجتمع ICT استان مازندران" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1402/06/23
ابلاغ موفقیت در مناقصه "نظارت بر عملیات اجرایی پروژه مجتمع ICT هرمزگان" به شرکت طرح نواندیشان ادامه