اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/07/06
ابلاغ قرارداد "طراحی پایه و تفصیلی ساختمان های غیرصنعتی (N.I.B) مجتمع متانول سیراف" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/07/06
ابلاغ قرارداد"نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1401/06/30
ابلاغ موفقیت در مناقصه"تهیه و تدوین فهرست‌بهای خدمات نگهداشت شهر با موضوع رفت ‌و روب و جمع‌آوری مكانیزه پسماند" به شرکت طرح نواندیشان ادامه