اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/07/05
ابلاغ قرارداد "مطالعات ترمیم موج شكن های مردمی جد، بیردف، گوردیم و گواتر" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**بهره برداری پروژه**
تاریخ خبر :
1399/07/02
بهره برداری از ترمینال فرودگاه لامرد با پذیرش مسافر ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/06/26
ابلاغ قرارداد "مطالعات ایمنی جزیره کیش" به شرکت طرح نواندیشان ادامه