اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/26
ابلاغ قرارداد "فاز سوم طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی" به شرکت طرح نو اندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/26
ابلاغ قرارداد"تهیه و تدوین متن همسان موافقتنامه، ‌شرایط عمومی، شرایط خصوصی و سایر پیوست‌های قراردادهای بهره‌برداری و نگهداری" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/04/13
ابلاغ قرارداد "نظارت کارگاهی و عالیه پروژه های شهرک سازی در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قم" به شرکت طرح نواندیشان ادامه