اخبار و رویداد ها
**تقدیر نامه**
تاریخ خبر :
1395/11/23
اخذ لوح سپاس به مناسبت اهدا كتاب به دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی ادامه
 
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/08/10
دوازدهمین نمایشگاه سواحل و بنادر و سازه های دریایی ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1395/08/08
بازدید از پروژه میكامال مهر 95 ادامه