اخبار و رویداد ها
**همایش**
تاریخ خبر :
1395/07/28
برگزاری هجدهمین همایش صنایع دریایی كشور ادامه
 
** اخذ تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1395/06/29
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ تقدیر نامه از شركت یونیلیور گردید. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/06/08
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه "خدمات مهندسی و نطارت كارگاهی شهرك های صنعتی مازندران " گردید. ادامه