اخبار و رویداد ها
**گواهینامه ها**
تاریخ خبر :
1396/12/19
شرکت طرح نو اندیشان مجوز فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد کیش را دریافت نمود. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1396/12/15
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات مشاوره مرحله اول، دوم، سوم، نقشه برداری و ژئوتکنیک ساختمان جامع توانبخشی شهرستان پل ذهاب گردید. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1396/12/13
شرکت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه ارائه خدمات مطالعات امکان سنجی، توجیه، مفهومی، پایه تفصیلی پدافند غیرعامل تاسیسات طرح فاضلاب شهر تهران گردید. ادامه