اخبار و رویداد ها
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/12/13
بازدید هیات مدیره محترم شرکت طرح نواندیشان از عملیات طرح توسعه بندر شهید رجایی ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/12/08
بازدید آقاى دكتر مظفری ریاست سازمان منطقه ازاد كیش و هیات همراه از پروژه میكامال ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1397/12/01
ابلاغ قرارداد پروژه "خدمات نظارت كارگاهی و عالیه احداث مراكز بهره برداری خط لوله گاز ایلام،حسینیه و زاهدان" ادامه