اخبار و رویداد ها
** اخذ تقدیرنامه**
تاریخ خبر :
1395/06/29
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ تقدیر نامه از شركت یونیلیور گردید. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/06/08
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه "خدمات مهندسی و نطارت كارگاهی شهرك های صنعتی مازندران " گردید. ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1395/06/01
شركت طرح نواندیشان موفق به اخذ پروژه خدمات تدوین اسناد نظام فنی و اجرایی شهر تهران گردید. ادامه