اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1398/12/27
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه" طراحی جهت ساخت مجتمع فرهنگی رفاهی گردشگری در شهرستان ارومیه" ادامه
 
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1398/12/26
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه" مطالعه، امكان سنجی، برداشت اطلاعات، نیاز سنجی، طراحی جامع و تهیه كلیه اسناد فنی مرتبط با احداث انبارهای سه گانه و كارگاه مركزی جدید و تمامی ملزومات در مجتمع پتروشیمی امیركبیر" ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1398/12/20
ابلاغ قرارداد "خدمات مشاوره مرحله اول و دوم طراحی سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب موسسه تحقیقات واكسن و سرم‌سازی رازی" به طرح نواندیشان ادامه