اخبار و رویداد ها
**موفقیت در مناقصه**
تاریخ خبر :
1399/04/23
موفقیت در مناقصه "نظارت كارگاهی و عالیه پروژه های شهرك سازی در شهركها و نواحی صنعتی استان قم" ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1399/04/22
بازدید هیات مدیره شرکت طرح نواندیشان از آزمایشگاه پیشرفته پژوهشگاه مهندسی زلزله ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1399/04/22
ابلاغ قرارداد "نظارت بر مقاوم سازی ساختمان موجود شمالی و اضافه اشكوب ساختمان شمالی دیوان عدالت اداری"به شرکت طرح نواندیشان ادامه