اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1398/01/25
ابلاغ قرارداد " مطالعات اصلاح هندسی پل جهان آرا خرمشهر" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1398/01/24
ابلاغ قرارداد"نظارت بر عملیات اجرایی احداث ساختمانها و محوطه سازی ایستگاه های محور اتصال سبزوار به شبكه راه آهن كشور " ادامه
 
**بازدید**
تاریخ خبر :
1397/12/13
بازدید هیات مدیره محترم شرکت طرح نواندیشان از عملیات طرح توسعه بندر شهید رجایی ادامه