اخبار و رویداد ها
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/04/08
ابلاغ قرارداد "نظارت بر عملیات اجرایی محور ارومیه-مهاباد-میاندوآب قطعه 2-ب" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/04/06
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب اضطراری شهر رشت" به شرکت طرح نواندیشان ادامه
 
**ابلاغ قرارداد**
تاریخ خبر :
1401/04/06
ابلاغ قرارداد "مطالعات مدیریت ریسك و تاب آوری در امور آب و فاضلاب شهر رشت" به شرکت طرح نواندیشان ادامه