برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مفهومی، پایه و تفصیلی پروژه مجتمع ICT استان مازندران
نام كارفرمای پروژه: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.