برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر پروژه احداث ساختمان مانیتورینگ حراست فرودگاه مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.