برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات تكمیل موج شكن های مردمی در سطح شهرستان بندر لنگه (مقام، شناس،دیوان، گرزه و كلات)
نام كارفرمای پروژه: اداره کل شیلات هرمزگان
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.