برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
احداث 8 فقره محوطه سرچاهی و جاده های دسترسی به روش EPC
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه نفت
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.