برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی سیویل خشكی پروژه بانكرینگ مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم
نام كارفرمای پروژه: مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.