برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی پایه خط لوله 24 و 16 اینچ هفت تپه ،خط انتقال 16 اینچ دزفول و ایستگاه كنترل فشار زرگان
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.