برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طرح جامع توسعه خدمات درمانی بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران
نام كارفرمای پروژه: دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی، درمانی استان مازندران
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.