برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر مرکز بهره برداری سنندج، ساختمان منطقه نه عملیات انتقال گاز و طراحی و نظارت انبارهای ماهشهر و شهید طاهری
نام كارفرمای پروژه: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.