برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات توسعه کسب و کارهای کشاورزی و صنایع تبدیلی در استان‌های جنوبی با محوریت خوزستان و با تاکید بر زنجیره خرما
نام كارفرمای پروژه: بخش خصوصی
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.