برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
امكانسنجی توسعه بندر لنگه در منطقه مغویه
نام كارفرمای پروژه: اداره بنادر و دریانوردی بندر لنگه
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.