برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طرح امكان‌سنجی راه های دسترسی شهر جدید علوی (با رویكرد انتشار اوراق مشاركت)
نام كارفرمای پروژه: شرکت عمران شهر جدید علوی
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.