برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات مفهومی و مطالعه پایه جهت جمع آوری، تصفیه و دفع پساب تولیدی میدان نفتی ابوذر
نام كارفرمای پروژه: شرکت نفت فلات قاره ایران (IOOC)
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.