برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر عملیات اجرایی ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه محور راه آهن سبزوار
نام كارفرمای پروژه:
تاريخ شروع پروژه: 1402
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.