برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات پایش سلامت ساختمان CBC بندر خرمشهر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.