برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی جاده دسترسی کارخانه تغلیظ مس پارسیان
نام كارفرمای پروژه: شرکت انرژی گستر نصیر
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.