برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
بازطراحی خطوط آب آتش نشانی، هوای فشرده و آب برگشتی تصفیه خانه مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
نام كارفرمای پروژه: مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.