برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
تكمیل امور باقیمانده خدمات طراحی و مهندسی طرح توسعه واحد LAB2
نام كارفرمای پروژه: شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.