برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
نظارت بر ساخت و نصب اسكله شناور جستجو و نجات بنادر زرآباد و پسابندر
نام كارفرمای پروژه: اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد