برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
ارائه خدمات مهندسی جهت فعالیت های طراحی و سیویل، سازه و معماری در پروژه های جاری کارفرما
نام كارفرمای پروژه: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.