برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی ایستگاه پمپاژ، مخازن و خط انتقال آب پساب تصفیه شده شهر زرند به مجتمع فولاد زرند ایرانیان
نام كارفرمای پروژه: شرکت فولاد زرند ایرانیان
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.