برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات تامین آب اضطراری شهر رشت
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب استان گیلان
تاريخ شروع پروژه: 1401
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.