برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی و نظارت بر پروژه حفاظت پیرامونی پایگاه فضایی ماهدشت
نام كارفرمای پروژه: سازمان فضایی ایران
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.