برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی و نظارت بهسازی شعبه ارزی میدان فردوسی بانک سپه
نام كارفرمای پروژه: بانک سپه
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.