برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات پایانه ریلی-جاده ای، باری-مسافری شلمچه
نام كارفرمای پروژه: شرکت احداث نگهداری و بهره برداری راه آهن و پل شلمچه بصره اروند
تاريخ شروع پروژه: 1400
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.