برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات تامین آب اضطراری شهر مشهد
نام كارفرمای پروژه: شرکت آب و فاضلاب مشهد
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.