برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
خدمات بازرسی زیرسطحی و مطالعات اولیه خارج سازی مغروقه های رودخانه بهمنشیر
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.