برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مطالعات توجیه فنی و اقتصادی ترمینال مکانیزه غلات بندر امام خمینی(ره)
نام كارفرمای پروژه: شركت كشت و صنعت ماهیدشت كرمانشاه
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.