برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح و پلازا و كمربند شمالی اسلامشهر
نام كارفرمای پروژه: شهرداری اسلامشهر
تاريخ شروع پروژه: 1399
تاريخ پايان پروژه: ادامه دارد
موقعیت پروژه: شهر اسلامشهر
هیچ عکسی برای این پروژه وجود ندارد.