برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
بازنگری در مطالعات پایه به منظور افزایش شناور طرح در فاز سوم توسعه بندر شهید رجایی
نام كارفرمای پروژه: سازمان بنادر و دریانوردی
تاريخ شروع پروژه: 1394
تاريخ پايان پروژه: 1395
انجام مطالعات امکان افزایش شناور طرح فاز سوم توسعه با توجه به زیرساخت های موجود بندر شهید رجایی