برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
بررسی تغییرات كاربری اراضی حوضه آبریز براكولوژی تالاب زریوار
نام كارفرمای پروژه: سازمان حفاظت محیط زیست _ اداره كل حفاظت محیط زیست كردستان
تاريخ شروع پروژه: 1393
تاريخ پايان پروژه: 1393
موقعیت پروژه: مریوان _ استان كردستان
توضیحات پروژه:
این پروژه با همكاری شركت مهساب شر ق انجام شده است.