برگشت به لیست پروژه ها >>
جزئيات پروژه
طراحی مجتمع ورزشی استخر المپیكی
نام كارفرمای پروژه: وزارت ورزش و جوانان
تاريخ شروع پروژه: 1393
تاريخ پايان پروژه: 1393
محل انجام پروژه: سلیمانیه عراق