جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1403/03/13
 
ابلاغ قرارداد "ارائه خدمات مهندسی مشاور در پروژه های طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی كشور" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر