جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/11/03
 
ابلاغ قرارداد "مطالعات تامین آب اضطراری در شهرستان های استان البرز " به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر