جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1402/10/25
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه مطالعات تفصیلی قطعات 10 /ب و 10 /ج محور راه آهن میانه بستان آباد تبریز به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر