جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/10/24
 
ابلاغ قرارداد "خدمات مهندسی بازسازی و ترمیم اسلیپرهای خطوط لوله خوراك و محصول سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر