جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/08/13
 
ابلاغ قرارداد"مدیریت طرح تقاطع غیر همسطح میدان نماز و کمربندی شمالی اسلامشهر" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر