جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/08/13
 
ابلاغ قرارداد"نظارت بر پروژه های شهرک ها و نواحی صنعتی استان سمنان" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر