جزئيات خبر

  **ابلاغ قرارداد**    1402/06/27
 
ابلاغ قرارداد "طراحی سیویل خشكی پروژه بانكرینگ مجتمع صنعتی پارسا سلخ قشم"" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر