جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1401/04/14
 
ابلاغ موفقیت در مناقصه "مدیریت طرح پروژه های ساختمانی بیمه ایران در سطح کشور" به شرکت طرح نواندیشان
نسخه قابل چاپ خبر