جزئيات خبر

  **موفقیت در مناقصه**    1397/10/19
 
اعلام قبولی پیشنهاد شرکت طرح نواندیشان در مناقصه نظارت بر عملیات اجرایی احداث ساختمان ها و محوطه سازی ایستگاه های محور اتصال سبزوار به شبکه راه آهن کشور
نسخه قابل چاپ خبر